textileturkey.se

Terms and Conditions

Tillämplighet

Villkoren hos TextileTurkey är tillämpliga därest svensk lag gäller eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för TextileTurkey. Mer information finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se.

Bildmaterial på hemsidan

All bildinformation på hemsidan skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Felskrivningar på hemsidan

Utifall att det skulle förekomma felskrivningar på hemsidan förbehåller TextileTurkey sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuella problem så som att ett försäljningsobjekt utgått, har TextileTurkey rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. TextileTurkey skall då också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. TextileTurkey friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i TextileTurkey sortiment förekommande produkter och tjänster.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför TextileTurkey kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att TextileTurkey befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

PUL

I samband med att beställningen görs så upprättas ett konto med namn, adress, e-post och telefonnummer. Denna information sparas för att förenkla eventuellt byte/reklamation, möjliggöra kontakt i händelse av oförutsedda händelser, som t.ex. problem med produkten/leveransen, samt förenkla framtida köp (med en kundprofil).  Ingen information kommer att spridas/säljas till tredje part. Om du vill ha våra nyhetsbrev, så måste du aktivt anmäla dig för det, du kan lätt avsluta prenumerationen genom att klicka på länken på varje nyhetsbrev. När helst du önskar så kan du kontakta oss för att radera din profil.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.